reviewmeester.nl - De website met de beste algemene reviews

Disclaimer

Aansprakelijkheid en auteursrechten

Bij deze verleent Reviewmeester u de toegang tot www.reviewmeester.nl en haar disclaimer. Wij plaatsen hier ter informatie afbeeldingen, teksten maar ook nog andere materialen. Reviewmeester.nl behoudt het recht deze inhoud op elk gewenst moment te verwijderen of aan te passen.

Hierover hoeft geen mededeling te worden verstrekt. Alle informatie die je kunt vinden op www.reviewmeester.nl is alleen bedoeld als vrijblijvend. Dit dient niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid (Disclaimer)

Reviewmeester.nl zal zich zo goed als mogelijk inspannen om de inhoud op www.reviewmeester.nl zo vaak en zo goed mogelijk te acualiseren of aan te passen.

Ondanks dat wij de inhoud op deze website zo goed mogelijk proberen te actualiseren en aan te passen kan het voorkomen dat er onvolledige of onjuiste informatie op komt te staan.

Alle materialen die worden aangeboden op www.reviewmeester.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of juistheid. Deze materialen kunnen wij op ieder moment wijzigen zonder dit vooraf mede te delen.

Daarnaast zijn in het bijzonder alle genoemde prijzen op www.reviewmeester.nl onder voorbehoud van mogelijke typ -en/of programmeerfouten. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor dergelijke fouten.

Er kan dus ook geen overeenkomst ontstaan op basis van dergelijke fouten. Reviewmeester.nl neemt geen aansprakelijkheid op zich met betrekking tot hyperlinks die naar andere websites of diensten van anderen verwijzen.

De auteursrechten

Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendommen betreffende de materialen liggen bij Reviewmeester.nl. Het kopiëren, het verspreiden of ieder ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reviewmeester.nl

Een uitzondering daarop is de volgende: behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de regelingen van het dwingend recht (bijvoorbeeld citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Daarnaast is het ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals video’s, andere applicaties of afbeeldingen) van www.reviewmeester.nl op te nemen in een bepaalde frameset of via een inline link op een andere webpagina te verwerken. Dit kan verwarring over de afkomst van het materiaal opleveren en dit is duidelijk niet de bedoeling.

Overige

Deze disclaimer kan door Reviewmeester.nl op ieder gewenst moment en op iedere gewenste tijd gewijzigd worden. Hiervoor zijn wij vooraf geen mededeling verschuldigd.